Pagina principală Editura Ram Cărţi online Pictură Poezii Şah Galerie foto Contact
 
Criterium de sinteză spirituală

prof. George DULCU
Aninoasa-Gorj 1934

PARTEA INTAIA
PARTEA A DOUA
PARTEA A TREIA

IV
P R A C T I C A   D I S C I P L I N E I   Z I L N I C E

 Ajunge, în adevăr, că în trecut aţi făcut
 voia neamurilor şi aţi trăit în desfrânări,
 în pofte, în beţii, în ospeţe, în chefuri şi
în slujiri idoleşti neîngăduite. De aceea se
 miră ei că nu alergaţi împreună cu ei la
acelaşi potop de desfrâu şi vă batjocoresc.
Dar au să dea socoteală înaintea Cerului ce
 este gata să judece viii şi morţii.
                                                                                                       
                                                                                                          1 Petru IV, 3-4


                                                        Viaţă creştină în familie, în societate.
                                                        Continuitatea în studiu şi credinţă.
                                                         Purificare. Purificare. Purificare.

 ... nevestelor, fiţi supuse şi voi bărbaţilor voştri,
 pentru că, dacă unii nu ascultă Cuvântul să fie
câştigaţi fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor,
 când vă vor vedea felul vostru de traiu: curat şi
 în temere.
                               1 Petru III, 1-2

            Trăirea ideală e o trăire de contact conştient şi permanent cu lumile interioare – cu Adevărul. Sprijinul necondiţionat şi energia susţinătoare a familiei vine din ceruri prea înalte şi de aceea suntem datori să deschidem ferestrele sufletului nostru celorlalte dimensiuni ale sistemului solar, pentru că revărsarea Duhului Sfânt să binecuvânteze cărarea activităţii.
            În coliba cea mai săracă ca şi în palatul cel mai strălucit, e posibil să se realizeze oricând sfinţirea vieţii creştine. Această posibilitate, noi, prietene, o vom traduce imediat în fapt.
            Familia e un depozit sacru de energie divină, repartizată în copii, soţ şi soţie. Toţi sunt responsabili de felul cum o transmit în exterior.
            Solidaritatea, sinceritatea, afecţiunea pură trebuie să domnească totdeauna în casa ta. Preocupările superioare să fie dominanta gândirii şi simţirii familiare. Corectitudinea şi desăvârşirea relaţiilor sociale vor menţine neamul pe linia dreaptă de înaltă frecvenţă a creaţiilor artistice, ştiinţifice, politice, religioase, naturale.
             O familie nu e adăpost pentru erorile veacului fugărite de ascuţişul sabiei raţiunii pure. Nu e sălaş pentru nici un viciu. Şi nici spaţiu în care zero moral poate vântura pleava dialecticii de anotimp.
            O familie e un centru de forţă activă care lucrează continuu pentru interesele neamului. E un sistem cosmic perfect, care dă posibilitatea vieţii să-şi creeze forme noi ca să se exprime mai liber, mai conştient, mai viu, scânteia Adevărului.
            Familia nu e mărăciniş de activităţi egoiste. Ea înlesneşte apariţia omului de geniu şi-l susţine în lupta lui aprigă cu întunericul faptelor celor neştiutori şi răi. Ea înlătură piedicile din calea celor ce, prin jertfa lor, străbat seninătatea cerurilor, ca să aducă sub flamura dreptăţii făclia civilizatoare a eternului acum.
            Atmosfera mentală şi emoţională purificată de înţelegerea justă a traiului creştin, atrage cu totul deosebit, atenţia îngerilor şi a celorlalţi trimişi ai lui Dumnezeu care ne cercetează în fiecare zi.
Prietene, să fim mereu preocupaţi de sfinţenia casei noastre, pentru a nu împiedica naşterea, creşterea şi desăvârşirea spiritelor superioare ale neamului.

                                                                                                                                                        
Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi,
 nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se
 aşează pe scaunul celor batjocoritori.
                                Psalm 1

 

            Trebuie să ne dăm seama de capacitatea energetică a fiinţei noastre; să ne precizăm obiectivul interior şi exterior de realizat în minimum de timp, cu maximum de utilitate pentru semenul nostru – întru desăvârşirea neamului. Există posibilitatea de a fi instruit direct. Cerurile sunt deschise tuturor. Dar, e absolut necesară o perioadă de intensă pregătire metodică, riguros ştiinţifică, pentru ca trăirea celui ce se găseşte în întunerec şi aspiră cu tot dinadinsul lumina liberatoare a Adevărului, să se săvârşească în gloria unei armonii perfecte între voinţă, înţelepciune şi iubire.
            Nu încuraja lenea şi nici prostia. Fii model. Fereşte-te de a te lăsa condus de diferitele cercuri ale acelora care nu au de lucru. Tot minutul tău să fie ocupat . Parcurge drumul cu milimetrul. Nu lăsa nimic trecut, uitat, sau amânat. Pentru fiecare zi ai ceva de făcut în plus.
            Ceea ce ai pierdut astăzi, greu îl vei mai prinde mâine. Vorbă mai puţină întotdeauna. A tăcea este a crea în interior şi în exterior. Nu te retrage în chilia ta pentru a te feri de lume. Mergi în lume! Priveşte cum judecă lumea, dar nu aprinde discuţii care nu sunt de nici un folos. Clevetirea să piară de pe buzele tale ! Nu interesează decât vorba bună de încurajare. Nu răspândim răutatea prin atenţia pe care o acordăm celor care bârfesc.
            Nu încuraja lenea, nici prostia. Fii model. Să trăim limpede şi cu inima deschisă: observând, studiind, acţionând.
            Schiţează planul activităţii tale pe zi, pe săptămână, pe lună, pe an – restul vieţii care o mai ai de trăit aici jos şi vezi: corespunde cerinţelor superioare ale sufletului ?
            Noi n-am venit în lume să ne distrăm, am venit să lucrăm. Să se distreze adormiţii veacului acestuia! Mergem pe cărarea îngustă care duce la mântuirea neamului şi-a noastră. Sunt lucruri care trebuiesc spuse: Tu cel care sorbi cu nesaţiu ultima ştire de ziar, nu te poţi decide nici acum să cunoşti învăţătura pe care Dumnezeu a trimis-o şi pentru tine în lume? În ce constă seriozitatea ta de om , dacă în simţire şi gândire nu ai întrecut stadiul curiozităţii animalice? Prietene, sufletul  comandă, corpul se supune. Tot ce e trecător trebuie şi este dominat de ceea ce e etern. Tu eşti un suflet şi ai un corp. Într-o minte sănătoasă, stă un corp sănătos. Într-o emotivitate delicată, stă un corp sensibil. Într-un eteric pur stă un corp rezistent.

                                                           Purifică corpul.
                                                           Purifică simţirea.                                           
                                                           Purifică gândirea.
                                                           Simplifică trăirea.
                                                           Amplifică acţiunea.
            Noi n-am venit să luăm, ci am venit ca să dăm! Noi lucrăm pentru aflarea Adevărului şi împărtăşirea lui oamenilor care au urechi de auzit, ochi de văzut, inimă de simţit, minte de priceput.
            Calea Sfinţeniei ne apropie de esenţa lucrurilor. S-o urmăm!

 Bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin,
 şi să te fereşti de orice lucru care poate să fie
pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire
 sau de slăbire.
                                Romani XIV, 21

            E timpul când trebuie să iubim toate. Să luăm sub protecţia noastră plantele şi animalele fără apărare. Să ne îngrijim de toate, să înţelegem toate, să răbdăm toate. Calea sfinţeniei e calea obţinută prin stăpânire de sine. Prin înfrânarea trupului să ne cultivăm voinţa. Deci împlineşte :

                        1. O trăire riguros controlată.
                        2. Muncă şi studiu zilnic.
                        3. Cântări care înalţă şi apropie de sferele cereşti.
                        4. Ducere regulat la biserică.
                        5. Examinarea în fiecare seară a acţiunilor de peste zi.
                        6. Rugăciuni dimineaţa, la amiază şi seara.
                        7. Post.
            „Postul a proslăvit pe sihaştri, postul a cinstit pe prea cuvioşi, postul a înălţat pe drepţi, postul a luminat pe Apostoli, postul a făcut pe prooroci, că dintru acest post s-a luminat mintea lor şi au spus mai înainte de toate, câte erau să se întâmple mai pe urmă; pe acest post să ni-l agonisim ajutor, pe acest post să ne nevoim să-l împlinim şi să-l facem, ca să ne învrednicească Dumnezeu aicea să petrecem cu pace şi cu sănătate, fără de sminteală de vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi”. Cazanie.
            Fii curajos în lucrurile mici, ca să fii temut în cele mari!
            Cultivă voinţa ! Şi dă Cezarului ce este al Cezarului şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.

                                                                       *
                                                            *                     *
            Prietene gânditor,
            Pentru înălţarea Neamului şi a ta :

            I. Poţi tu studia adânc învăţătura Domnului nostru Iisus Christos ?
            II. Poţi tu raţionaliza cosmic, definitiv, trăirea zilnică în intimitate şi în relaţiile
            sociale ?
            III. Poţi tu colabora cu toată puterea ta de simţire, cu toată puterea ta de gândire, cu toată puterea ta de jertfă la realizarea în fapt a misiunii prezente a neamului nostru în lume ? 

                       

 
© Editura RAM - Aninoasa, Jud. Gorj 2009